Blog - laatste nieuws

We mogen weer repeteren!

Vanuit het KNMO en gemeente Renkum hebben wij toestemming gekregen om de repetities te mogen hervatten. Uiteraard met alle nodige maatregelen in acht genomen.

Zowel onze slagwerk- als blaassectie zijn weer begonnen met muzikale repetities op maandag- en vrijdagavond. Onze leden houden netjes 1,5 tot 2 meter afstand van elkaar tijdens deze repetities. Daarbij volgen wij een protocol en is het verenigingsgebouw zo aangepast dat wij in alle veiligheid en gezondheid onze repetities kunnen hervatten.

Het is tot zo ver nog niet mogelijk om de showrepetities te hervatten en is het niet toegestaan voor bezoekers/kijkers.

Indien er meer informatie hierover gewenst is kan je mailen naar info@excelsiorrenkum.nl.